Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rota17882 SGWaAP
0.294čata15357 SGWaAP
0.346prápor20875 SGWaAP
0.399pluk21773 SGWaAP
0.452eskadróna695 SGWaAP
0.472pechota8675 SGWaAP
0.477tanková_brigáda645 SGWaAP
0.483tanková_divízia808 SGWaAP
0.485veliteľ145290 SGWaAP
0.495nadporučík8087 SGWaAP
0.501rotmajster2219 SGWaAP
0.515regiment3194 SGWaAP
0.520delostrelecký_pluk771 SGWaAP
0.527peší_pluk3628 SGWaAP
0.534desiatnik4970 SGWaAP
0.539peší_prápor769 SGWaAP
0.548armáda317169 SGWaAP
0.549armádny_zbor2629 SGWaAP
0.551veliteľstvo20062 SGWaAP
0.551delostrelecká4566 SGWaAP
0.556stíhacia1235 SGWaAP
0.561výsadková1457 SGWaAP
0.565ženijná1986 SGWaAP
0.568poručík23502 SGWaAP
0.568tankový_prápor449 SGWaAP