Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000romboid2443 SGWaAP
0.115Romboid1759 SGWaAP
0.393Knižný_revue1505 SGWaAP
0.463Smena4094 SGWaAP
0.554Dotyk7011 SGWaAP
0.554Revue3379 SGWaAP
0.560Valér_Mikula890 SGWaAP
0.591Buzássy2179 SGWaAP
0.592časopisecky2029 SGWaAP
0.596revue16663 SGWaAP
0.598národná_obroda3976 SGWaAP
0.608antológia12061 SGWaAP
0.609týždenník_Domino981 SGWaAP
0.612Bžoch1150 SGWaAP
0.616dvojčíslo3062 SGWaAP
0.617literárny115752 SGWaAP
0.617fejtón7605 SGWaAP
0.620časopis412849 SGWaAP