Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000romantizmus12850 SGWaAP
0.170klasicizmus6827 SGWaAP
0.308symbolizmus4007 SGWaAP
0.317impresionizmus2995 SGWaAP
0.331expresionizmus3275 SGWaAP
0.334barok14167 SGWaAP
0.380realizmus17755 SGWaAP
0.383historizmus2191 SGWaAP
0.407surrealizmus5446 SGWaAP
0.418nadrealizmus1563 SGWaAP
0.421poetizmus1678 SGWaAP
0.451manierizmus887 SGWaAP
0.454osvietenstvo7952 SGWaAP
0.457postmoderna6053 SGWaAP
0.461symbolista696 SGWaAP
0.462kubizmus2577 SGWaAP
0.464existencializmus2174 SGWaAP
0.465naturalizmus2845 SGWaAP
0.466avantgarda8447 SGWaAP
0.467národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.478futurizmus1414 SGWaAP
0.481neoklasicizmus559 SGWaAP
0.485renesancia23847 SGWaAP