Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000románsky_kostolík1157 SGWaAP
0.264kostolík33513 SGWaAP
0.352románska_rotunda539 SGWaAP
0.378ranogotický1143 SGWaAP
0.380ranogotický_kostol1028 SGWaAP
0.382neskororománsky586 SGWaAP
0.415rotunda6029 SGWaAP
0.435rímskokatolícky_kostol8114 SGWaAP
0.443kostol_nanebovzatie1339 SGWaAP
0.443barokový_kaštieľ1621 SGWaAP
0.445zrúcanina20637 SGWaAP
0.445gotický20835 SGWaAP
0.457kostol_Nanebovzatie1856 SGWaAP
0.459rímskokatolícky_Kostol883 SGWaAP
0.460Kostolík735 SGWaAP
0.464zrúcanina_hrad7566 SGWaAP
0.464renesančný_kaštieľ4002 SGWaAP
0.466kláštorný_komplex1406 SGWaAP
0.475kaplnka104479 SGWaAP
0.476zvonica16688 SGWaAP
0.477slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.479benediktínsky_kláštor2947 SGWaAP