Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000románopisec3151 SGWaAP
0.273spisovateľ245744 SGWaAP
0.304prozaik19895 SGWaAP
0.322básnik142179 SGWaAP
0.330dramatik24008 SGWaAP
0.346esejista4706 SGWaAP
0.360literát11657 SGWaAP
0.374satirik1888 SGWaAP
0.377literárny_kritik6916 SGWaAP
0.406mysliteľ16980 SGWaAP
0.451poeta1934 SGWaAP
0.460Thomas_Mann1703 SGWaAP
0.460symbolista696 SGWaAP
0.463poet3360 SGWaAP
0.472filozof66898 SGWaAP
0.497surrealista2123 SGWaAP
0.502román251926 SGWaAP
0.506filológ2149 SGWaAP
0.507detektívny_román2035 SGWaAP