Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rokovanie507179 SGWaAP
0.420bilaterálne_rokovanie2302 SGWaAP
0.434mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.436zasadnutie250309 SGWaAP
0.439zasadanie51971 SGWaAP
0.444rokovať170999 SGWaAP
0.471vyjednávanie27737 SGWaAP
0.476Rokovanie1632 SGWaAP
0.493koaličné_rokovanie2133 SGWaAP
0.506mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.556prerokovať43152 SGWaAP
0.574memorandum32696 SGWaAP
0.585poslanecké_grémium1389 SGWaAP
0.590predsedníctvo85983 SGWaAP
0.592plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP
0.595prerokovanie42648 SGWaAP
0.605zastupiteľstvo124234 SGWaAP
0.609stretnutie1457153 SGWaAP
0.610prerokovaný7340 SGWaAP
0.616mimoriadna_schôdza7433 SGWaAP
0.616jednanie37531 SGWaAP