Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rokovať170999 SGWaAP
0.404nerokovať7239 SGWaAP
0.444rokovanie507179 SGWaAP
0.492vyjednávať16331 SGWaAP
0.495diskutovať173466 SGWaAP
0.497prerokovať43152 SGWaAP
0.559Rokovanie1632 SGWaAP
0.564prerokovávať4336 SGWaAP
0.604odsúhlasiť38753 SGWaAP
0.621schváliť278664 SGWaAP
0.621bilaterálne_rokovanie2302 SGWaAP
0.621prediskutovať15840 SGWaAP
0.641debatovať30703 SGWaAP
0.642memorandum32696 SGWaAP
0.647podpísané_memorandum801 SGWaAP
0.648odobriť19861 SGWaAP
0.649prerokúvať6275 SGWaAP
0.651dohodnúť413082 SGWaAP
0.657prerokovaná5108 SGWaAP
0.658vetovať5837 SGWaAP
0.665mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP