Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rokokový1848 SGWaAP
0.197barokový19738 SGWaAP
0.233klasicistický4275 SGWaAP
0.284rokoková1520 SGWaAP
0.298neskorobarokový1475 SGWaAP
0.336renesančný14425 SGWaAP
0.339secesný3767 SGWaAP
0.357neoklasicistický693 SGWaAP
0.360empírový928 SGWaAP
0.361neskorogotický2364 SGWaAP
0.362gotický20835 SGWaAP
0.367klasicistická4264 SGWaAP
0.389barokový_sloh1114 SGWaAP
0.389baroková19284 SGWaAP
0.391novogotický654 SGWaAP
0.408neskorobaroková949 SGWaAP
0.423klasicistický_sloh738 SGWaAP
0.423barokové4415 SGWaAP
0.431empírová495 SGWaAP