Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rokoko1955 SGWaAP
0.361barok14167 SGWaAP
0.404empír493 SGWaAP
0.425klasicizmus6827 SGWaAP
0.427biedermeier853 SGWaAP
0.442gotika7106 SGWaAP
0.487rokoková1520 SGWaAP
0.491neoklasicizmus559 SGWaAP
0.519barokové4415 SGWaAP
0.522rokokový1848 SGWaAP
0.525klasicistické550 SGWaAP
0.529secesia4345 SGWaAP
0.532renesančná12915 SGWaAP
0.533renesančné3530 SGWaAP
0.544secesné600 SGWaAP
0.545renesancia23847 SGWaAP
0.558historizmus2191 SGWaAP
0.564art_deco1521 SGWaAP
0.565romantizmus12850 SGWaAP
0.565manierizmus887 SGWaAP
0.569renesančný14425 SGWaAP
0.573neskorá_gotika711 SGWaAP
0.573empírová495 SGWaAP
0.576empírový928 SGWaAP
0.578baroková19284 SGWaAP
0.586barokový19738 SGWaAP
0.587secesný3767 SGWaAP
0.602klasicistická4264 SGWaAP
0.604románske1879 SGWaAP
0.609avantgardné1736 SGWaAP
0.610románsky_sloh874 SGWaAP
0.610impresionizmus2995 SGWaAP
0.615kubizmus2577 SGWaAP
0.620ozdobnosť550 SGWaAP
0.623secesná3214 SGWaAP
0.625eklekticizmus732 SGWaAP
0.627klasicistický4275 SGWaAP
0.631Rokoko409 SGWaAP
0.637maliarstvo12894 SGWaAP
0.641gotické4343 SGWaAP
0.642funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.645alžbetínske424 SGWaAP
0.650antika11947 SGWaAP
0.650gotický_sloh1212 SGWaAP