Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rokoko1955 SGWaAP
0.361barok14167 SGWaAP
0.404empír493 SGWaAP
0.425klasicizmus6827 SGWaAP
0.427biedermeier853 SGWaAP
0.442gotika7106 SGWaAP
0.487rokoková1520 SGWaAP
0.491neoklasicizmus559 SGWaAP
0.519barokové4415 SGWaAP
0.522rokokový1848 SGWaAP
0.525klasicistické550 SGWaAP
0.529secesia4345 SGWaAP
0.532renesančná12915 SGWaAP
0.533renesančné3530 SGWaAP
0.544secesné600 SGWaAP
0.545renesancia23847 SGWaAP
0.558historizmus2191 SGWaAP
0.564art_deco1521 SGWaAP
0.565romantizmus12850 SGWaAP
0.565manierizmus887 SGWaAP
0.569renesančný14425 SGWaAP
0.573neskorá_gotika711 SGWaAP
0.573empírová495 SGWaAP