Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rockové3811 SGWaAP
0.265metalové1369 SGWaAP
0.312jazzové2288 SGWaAP
0.329folkové1029 SGWaAP
0.331džezové1244 SGWaAP
0.337bluesové472 SGWaAP
0.387muzikantské1073 SGWaAP
0.400rocková36132 SGWaAP
0.403rockový17600 SGWaAP
0.469hudobné67704 SGWaAP
0.474rocková_kapela6899 SGWaAP
0.480punk4885 SGWaAP
0.483kapela355701 SGWaAP
0.483melodické1465 SGWaAP
0.486gitarové2544 SGWaAP
0.487folkový3691 SGWaAP
0.488metalový6358 SGWaAP
0.490folková7194 SGWaAP