Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000robotník113585 SGWaAP
0.426nádenník2567 SGWaAP
0.512murár21963 SGWaAP
0.512predák8033 SGWaAP
0.519drevorubač8914 SGWaAP
0.528roľník41912 SGWaAP
0.532robotníčka3101 SGWaAP
0.534námezdný876 SGWaAP
0.537baník59577 SGWaAP
0.543pracujúci18300 SGWaAP
0.575traktorista4041 SGWaAP
0.582tesár14709 SGWaAP
0.587železničiar15678 SGWaAP
0.598betonár748 SGWaAP
0.606stavbár20940 SGWaAP
0.615údržbár7305 SGWaAP
0.623brigádnik15813 SGWaAP
0.627remeselník46652 SGWaAP
0.630Robotník802 SGWaAP
0.631textilka2019 SGWaAP
0.633bagrista965 SGWaAP
0.633proletár3082 SGWaAP
0.634pracujúci87516 SGWaAP
0.638továrnik1936 SGWaAP