Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000robotníctvo2082 SGWaAP
0.448meštianstvo2519 SGWaAP
0.455robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.489roľníctvo3421 SGWaAP
0.506úradníctvo985 SGWaAP
0.513proletariát6763 SGWaAP
0.518robotnícke2542 SGWaAP
0.532robotnícka20481 SGWaAP
0.561roľnícke2594 SGWaAP
0.561revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.563odborové_hnutie1661 SGWaAP
0.564buržoázia8590 SGWaAP
0.610sedliactvo424 SGWaAP
0.614komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.615národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.618meštiactvo623 SGWaAP
0.620proletárska2351 SGWaAP
0.621zemianstvo2507 SGWaAP
0.622robotnícky6243 SGWaAP
0.624buržoázne1014 SGWaAP
0.636družstevníctvo2069 SGWaAP
0.638kapitalistické3053 SGWaAP
0.638ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.639protifašistické1133 SGWaAP
0.640robotník113585 SGWaAP