Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000robotnícky6243 SGWaAP
0.472proletársky1032 SGWaAP
0.473železničiarsky1036 SGWaAP
0.503robotnícka20481 SGWaAP
0.557socialistický34296 SGWaAP
0.559robotnícke2542 SGWaAP
0.566roľnícky4156 SGWaAP
0.593komunistický36634 SGWaAP
0.607buržoázny4038 SGWaAP
0.613odborársky3416 SGWaAP
0.622robotníctvo2082 SGWaAP
0.623zväzácky518 SGWaAP
0.625robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.628odborové_hnutie1661 SGWaAP
0.635proletárska2351 SGWaAP
0.645proletariát6763 SGWaAP
0.647robotník113585 SGWaAP
0.647železničiar15678 SGWaAP
0.653revolučné_odborové648 SGWaAP
0.654dôstojnícky2605 SGWaAP
0.659leninský860 SGWaAP
0.664Klement_Gottwald3315 SGWaAP
0.665dedinský21090 SGWaAP