Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.261komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.274revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.400odborové_hnutie1661 SGWaAP
0.425národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.455robotníctvo2082 SGWaAP
0.475protifašistické1133 SGWaAP
0.495družstevníctvo2069 SGWaAP
0.521reformné_hnutie887 SGWaAP
0.544marxistická6571 SGWaAP
0.545partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.548sociálnodemokratické703 SGWaAP
0.552oslobodzovacie670 SGWaAP
0.554odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.555proletárska2351 SGWaAP
0.556národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.567marxistické1330 SGWaAP
0.568emancipačné668 SGWaAP
0.570povstanie74043 SGWaAP
0.571hnutie222056 SGWaAP
0.572národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.574protifašistický1786 SGWaAP
0.575proletariát6763 SGWaAP
0.576protifašistická1579 SGWaAP