Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000robotnícke2542 SGWaAP
0.518robotníctvo2082 SGWaAP
0.559robotnícky6243 SGWaAP
0.568odborové_hnutie1661 SGWaAP
0.573roľnícke2594 SGWaAP
0.583robotnícka20481 SGWaAP
0.595robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.596proletárske518 SGWaAP
0.601učňovské2550 SGWaAP
0.626socialistické12213 SGWaAP
0.636učňovská4583 SGWaAP
0.639buržoázne1014 SGWaAP
0.649revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.650robotnícka_profesia1460 SGWaAP
0.652remeselnícke1089 SGWaAP
0.654robotník113585 SGWaAP
0.657agrárne1008 SGWaAP
0.669protifašistické1133 SGWaAP
0.676jednotné_roľnícke2515 SGWaAP
0.676odborové1347 SGWaAP
0.677anarchistické633 SGWaAP
0.679dedinské7133 SGWaAP
0.687stavovské1653 SGWaAP
0.689banícke5574 SGWaAP
0.689komunistické_hnutie1669 SGWaAP