Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000robotnícka_profesia1460 SGWaAP
0.544vysokoškolsky_vzdelaný7665 SGWaAP
0.575nekvalifikovaný4606 SGWaAP
0.614nekvalifikovaná2637 SGWaAP
0.615šička3540 SGWaAP
0.618profesia94386 SGWaAP
0.621zamestnaný47711 SGWaAP
0.622obrábač_kov2094 SGWaAP
0.625učňovské2550 SGWaAP
0.638strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.641personálny_lízing966 SGWaAP
0.643rekvalifikovať1585 SGWaAP
0.646strojárska15796 SGWaAP
0.649preddôchodkový_vek798 SGWaAP
0.650robotnícke2542 SGWaAP
0.654dlhodobo_nezamestnaný9206 SGWaAP
0.662robotník113585 SGWaAP
0.662zamestnať77263 SGWaAP