Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000robotnícka20481 SGWaAP
0.404proletárska2351 SGWaAP
0.495buržoázia8590 SGWaAP
0.503robotnícky6243 SGWaAP
0.510buržoázna6997 SGWaAP
0.513proletariát6763 SGWaAP
0.532robotníctvo2082 SGWaAP
0.557odborárska4208 SGWaAP
0.563roľnícka8943 SGWaAP
0.568Robotnícky2659 SGWaAP
0.571socialistická61784 SGWaAP
0.583robotnícke2542 SGWaAP
0.593komunistická80095 SGWaAP
0.601vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.603robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.606Hlinkova6543 SGWaAP
0.608proletársky1032 SGWaAP
0.623proletár3082 SGWaAP
0.624ľavicová26769 SGWaAP
0.628Revolučný1784 SGWaAP
0.628vykorisťovaná700 SGWaAP
0.629boľševická3900 SGWaAP
0.633vládnuca23919 SGWaAP