Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000robotizácia2223 SGWaAP
0.355automatizácia28893 SGWaAP
0.481robotika8991 SGWaAP
0.517technologický_pokrok5827 SGWaAP
0.550automobilový_priemysel46563 SGWaAP
0.559digitalizácia28519 SGWaAP
0.569industrializácia5929 SGWaAP
0.591strojárska15796 SGWaAP
0.595mikroelektronika1559 SGWaAP
0.600znalostná_ekonomika3973 SGWaAP
0.608inovácia150229 SGWaAP
0.610strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.620umelá_inteligencia26891 SGWaAP
0.622mechanizácia7805 SGWaAP
0.632automatizačná_technika1281 SGWaAP
0.632globalizácia36583 SGWaAP
0.636strojárstvo19092 SGWaAP
0.637elektrotechnický_priemysel5763 SGWaAP
0.637biotechnológia9481 SGWaAP