Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000roľník41912 SGWaAP
0.412sedliak27222 SGWaAP
0.420bezzemok1138 SGWaAP
0.432statkár4923 SGWaAP
0.440veľkostatkár2399 SGWaAP
0.444maloroľník1355 SGWaAP
0.467poľnohospodár56722 SGWaAP
0.474roľníctvo3421 SGWaAP
0.480nevoľník3117 SGWaAP
0.488nádenník2567 SGWaAP
0.511veľkostatok4143 SGWaAP
0.517roľnícke2594 SGWaAP
0.518domkár622 SGWaAP
0.523roľnícky4156 SGWaAP
0.527želiar2660 SGWaAP
0.528robotník113585 SGWaAP
0.531farmár64508 SGWaAP
0.535mlynár7773 SGWaAP
0.554plantážnik968 SGWaAP
0.558vidiečan4486 SGWaAP
0.561gazda32772 SGWaAP
0.564poddaný11979 SGWaAP
0.577poddaný12743 SGWaAP