Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000roľníctvo3421 SGWaAP
0.389pastierstvo1875 SGWaAP
0.402roľnícke2594 SGWaAP
0.467chov_dobytok4118 SGWaAP
0.474roľník41912 SGWaAP
0.489robotníctvo2082 SGWaAP
0.497dobytkárstvo535 SGWaAP
0.502drevorubačstvo699 SGWaAP
0.514roľnícky4156 SGWaAP
0.539meštianstvo2519 SGWaAP
0.546poľnohosp2405 SGWaAP
0.553povozníctvo499 SGWaAP
0.572sedliactvo424 SGWaAP
0.578tkáčstvo1114 SGWaAP
0.583roľnícka8943 SGWaAP
0.587zemianstvo2507 SGWaAP
0.604maloroľník1355 SGWaAP
0.613agrárne1008 SGWaAP
0.614salašníctvo1170 SGWaAP
0.619poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.623kováčstvo2832 SGWaAP
0.625občina1621 SGWaAP
0.627ovčiarstvo1786 SGWaAP
0.629poddanské1024 SGWaAP
0.633bezzemok1138 SGWaAP
0.635kolektivizácia3501 SGWaAP
0.635gazdovstvo8156 SGWaAP
0.635vidiecke_obyvateľstvo2013 SGWaAP
0.642kupectvo405 SGWaAP
0.645úradníctvo985 SGWaAP
0.650poddanstvo2135 SGWaAP
0.651ovocinárstvo3867 SGWaAP
0.652garbiarstvo493 SGWaAP
0.655hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.656zrušenie_poddanstvo1329 SGWaAP
0.659námezdná645 SGWaAP
0.662mlynárstvo887 SGWaAP
0.663veľkostatkár2399 SGWaAP
0.664baníctvo16576 SGWaAP
0.665sedliak27222 SGWaAP
0.668veľkostatok4143 SGWaAP
0.669šľachta27175 SGWaAP
0.670chov_hovädzí1994 SGWaAP
0.673vysťahovalectvo4104 SGWaAP
0.674železiarska1209 SGWaAP
0.675robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.675družstevníctvo2069 SGWaAP