Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000roľníctvo3421 SGWaAP
0.389pastierstvo1875 SGWaAP
0.402roľnícke2594 SGWaAP
0.467chov_dobytok4118 SGWaAP
0.474roľník41912 SGWaAP
0.489robotníctvo2082 SGWaAP
0.497dobytkárstvo535 SGWaAP
0.502drevorubačstvo699 SGWaAP
0.514roľnícky4156 SGWaAP
0.539meštianstvo2519 SGWaAP
0.546poľnohosp2405 SGWaAP
0.553povozníctvo499 SGWaAP
0.572sedliactvo424 SGWaAP
0.578tkáčstvo1114 SGWaAP
0.583roľnícka8943 SGWaAP
0.587zemianstvo2507 SGWaAP
0.604maloroľník1355 SGWaAP
0.613agrárne1008 SGWaAP
0.614salašníctvo1170 SGWaAP
0.619poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.623kováčstvo2832 SGWaAP
0.625občina1621 SGWaAP
0.627ovčiarstvo1786 SGWaAP
0.629poddanské1024 SGWaAP