Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000roľnícky4156 SGWaAP
0.452roľnícke2594 SGWaAP
0.488sedliacky6748 SGWaAP
0.491gazdovský4018 SGWaAP
0.513dedinský21090 SGWaAP
0.513roľnícka8943 SGWaAP
0.514roľníctvo3421 SGWaAP
0.523roľník41912 SGWaAP
0.523remeselnícky4614 SGWaAP
0.566robotnícky6243 SGWaAP
0.589maloroľník1355 SGWaAP
0.606ľudové_staviteľstvo1294 SGWaAP
0.622veľkostatok4143 SGWaAP
0.623vidiecky27068 SGWaAP
0.625poddanský1401 SGWaAP
0.627meštiacky1649 SGWaAP
0.629roľnícka_usadlosť573 SGWaAP
0.635ovčiar1316 SGWaAP
0.636panský6939 SGWaAP
0.641pastierstvo1875 SGWaAP
0.642salašníctvo1170 SGWaAP
0.642zemiansky2528 SGWaAP
0.646statkár4923 SGWaAP
0.651remeselnícka4113 SGWaAP