Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000roľnícke2594 SGWaAP
0.402roľníctvo3421 SGWaAP
0.452roľnícky4156 SGWaAP
0.516poddanské1024 SGWaAP
0.517roľník41912 SGWaAP
0.519agrárne1008 SGWaAP
0.519sedliacke1247 SGWaAP
0.524dedinské7133 SGWaAP
0.529šľachtické1395 SGWaAP
0.548remeselnícke1089 SGWaAP
0.555roľnícka8943 SGWaAP
0.555feudálne1921 SGWaAP
0.561robotníctvo2082 SGWaAP
0.569kolektivizácia3501 SGWaAP
0.573robotnícke2542 SGWaAP
0.590pastierstvo1875 SGWaAP
0.591družstevníctvo2069 SGWaAP
0.596pastierske1061 SGWaAP
0.597feudálne_panstvo462 SGWaAP
0.600meštianstvo2519 SGWaAP
0.606sedliacke_povstanie525 SGWaAP
0.611banícke5574 SGWaAP
0.619jednotné_roľnícke2515 SGWaAP
0.621uhorské7705 SGWaAP