Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000roľnícka_usadlosť573 SGWaAP
0.534usadlosť19825 SGWaAP
0.608zemianska_kúria878 SGWaAP
0.620sedliacka_usadlosť557 SGWaAP
0.627slamená_strecha2099 SGWaAP
0.629roľnícky4156 SGWaAP
0.645sypáreň655 SGWaAP
0.656habánsky_dvor611 SGWaAP
0.657laznícka536 SGWaAP
0.658ľudové_staviteľstvo1294 SGWaAP
0.661stodola20364 SGWaAP
0.661šindľová_strecha1923 SGWaAP
0.662roľnícke2594 SGWaAP
0.668zrubová5389 SGWaAP
0.671kopaničiarske687 SGWaAP
0.671roľnícka8943 SGWaAP
0.672sýpka7850 SGWaAP
0.678zemepanský439 SGWaAP
0.682kováčska_vyhňa931 SGWaAP
0.683poľnohosp2405 SGWaAP
0.687dedina421889 SGWaAP
0.689malovýroba721 SGWaAP
0.689terasovité954 SGWaAP
0.690kopaničiarska1839 SGWaAP
0.691vežovitá536 SGWaAP