Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000roľnícka8943 SGWaAP
0.513roľnícky4156 SGWaAP
0.525Roľnícky2652 SGWaAP
0.539remeselnícka4113 SGWaAP
0.555roľnícke2594 SGWaAP
0.563robotnícka20481 SGWaAP
0.582gazdovská2603 SGWaAP
0.583roľníctvo3421 SGWaAP
0.589maloroľnícka494 SGWaAP
0.590sedliacka6119 SGWaAP
0.591dedinská17193 SGWaAP
0.609meštianska7803 SGWaAP
0.617novohradská4205 SGWaAP
0.617roľník41912 SGWaAP
0.620zemianska4768 SGWaAP
0.626proletárska2351 SGWaAP
0.627mlynárska783 SGWaAP
0.639prešporská2109 SGWaAP
0.640agrárna9616 SGWaAP
0.642hontianska2409 SGWaAP
0.652družstevná9339 SGWaAP
0.657železničiarska1779 SGWaAP
0.658valašská2268 SGWaAP
0.661habánska1067 SGWaAP
0.662hornouhorská581 SGWaAP
0.664národne_uvedomelá492 SGWaAP
0.669vojvodinská2780 SGWaAP
0.671roľnícka_usadlosť573 SGWaAP
0.678maloroľník1355 SGWaAP
0.679želiarska603 SGWaAP
0.681čipkárska709 SGWaAP
0.683oravská22415 SGWaAP
0.686dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP
0.689železiarska1209 SGWaAP
0.691kopaničiarska1839 SGWaAP
0.702gemerská5797 SGWaAP
0.702robotníctvo2082 SGWaAP
0.702šľachtická7747 SGWaAP
0.703dedinské7133 SGWaAP
0.704dolnozemská3077 SGWaAP
0.705národopisná4178 SGWaAP
0.708socialistická61784 SGWaAP
0.708jednotné_roľnícke2515 SGWaAP
0.709Ľudový6124 SGWaAP
0.709Robotnícky2659 SGWaAP
0.710tkáčska1093 SGWaAP