Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000roľnícka8943 SGWaAP
0.513roľnícky4156 SGWaAP
0.525Roľnícky2652 SGWaAP
0.539remeselnícka4113 SGWaAP
0.555roľnícke2594 SGWaAP
0.563robotnícka20481 SGWaAP
0.582gazdovská2603 SGWaAP
0.583roľníctvo3421 SGWaAP
0.589maloroľnícka494 SGWaAP
0.590sedliacka6119 SGWaAP
0.591dedinská17193 SGWaAP
0.609meštianska7803 SGWaAP
0.617novohradská4205 SGWaAP
0.617roľník41912 SGWaAP
0.620zemianska4768 SGWaAP
0.626proletárska2351 SGWaAP
0.627mlynárska783 SGWaAP
0.639prešporská2109 SGWaAP
0.640agrárna9616 SGWaAP
0.642hontianska2409 SGWaAP
0.652družstevná9339 SGWaAP
0.657železničiarska1779 SGWaAP
0.658valašská2268 SGWaAP
0.661habánska1067 SGWaAP
0.662hornouhorská581 SGWaAP