Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rivalita13436 SGWaAP
0.415nevraživosť12060 SGWaAP
0.486súťaživosť8892 SGWaAP
0.488trenica2522 SGWaAP
0.538animozita1742 SGWaAP
0.599antipatia4433 SGWaAP
0.621roztržka9851 SGWaAP
0.625rozbroj4630 SGWaAP
0.655šarvátka7297 SGWaAP
0.664škriepka4984 SGWaAP
0.666nepriateľstvo14938 SGWaAP
0.669žabomyšia_vojna1712 SGWaAP
0.671hádka63798 SGWaAP
0.673nezhoda30383 SGWaAP
0.687dominancia23791 SGWaAP
0.691neprajnosť2073 SGWaAP
0.691spriaznenosť3054 SGWaAP
0.692žiarlivosť26105 SGWaAP
0.693rozkol10233 SGWaAP
0.693slovná_prestrelka2006 SGWaAP
0.700konflikt273782 SGWaAP