Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rimavskosobotský4490 SGWaAP
0.298lučenecký3535 SGWaAP
0.330trebišovský5187 SGWaAP
0.368žiarsky7735 SGWaAP
0.373prievidzský15522 SGWaAP
0.376vranovský6756 SGWaAP
0.401lučenský1192 SGWaAP
0.401rožňavský9418 SGWaAP
0.402Rimavský_Sobota3115 SGWaAP
0.404šaliansky6405 SGWaAP
0.410michalovský14707 SGWaAP
0.414novozámocký8477 SGWaAP
0.416brezniansky3693 SGWaAP
0.418humenský13700 SGWaAP
0.421levický10858 SGWaAP
0.421rimavská_Sobota4332 SGWaAP
0.422rimavská_sobota47804 SGWaAP
0.423svidnícky3322 SGWaAP
0.430poltársky677 SGWaAP
0.432revúcky2870 SGWaAP
0.433Rimavskosobotský_okres652 SGWaAP
0.437dunajskostredský2792 SGWaAP
0.442Rimavský_sobota32558 SGWaAP
0.451stropkovský3811 SGWaAP
0.451liptovskomikulášsky2310 SGWaAP