Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rimavská2674 SGWaAP
0.157Rimavský3450 SGWaAP
0.338Tisovec26055 SGWaAP
0.388Jelšava12286 SGWaAP
0.402Hnúšťa24186 SGWaAP
0.418Píla3837 SGWaAP
0.424Dobšiná19905 SGWaAP
0.428Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP
0.434Revúca43801 SGWaAP
0.436Rimavica7788 SGWaAP
0.436rimavské455 SGWaAP
0.442zvolenská_Slatina3158 SGWaAP
0.443Hriňová18682 SGWaAP