Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000riešiteľka1320 SGWaAP
0.361spoluriešiteľ1802 SGWaAP
0.498garantka1145 SGWaAP
0.544riešiteľ18319 SGWaAP
0.563riešiteľský_kolektív1814 SGWaAP
0.571odborná_garantka862 SGWaAP
0.591spoluautorka5341 SGWaAP
0.593riešiteľský1307 SGWaAP
0.603doktorandka3026 SGWaAP
0.613školiteľka2257 SGWaAP
0.616Zodpovedný_riešiteľ779 SGWaAP
0.618koordinátorka18026 SGWaAP
0.626interná_doktorandka467 SGWaAP
0.632Bieliková4873 SGWaAP
0.636VEGA10276 SGWaAP