Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000richtárstvo405 SGWaAP
0.512hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.512spišský_prepošt462 SGWaAP
0.518richtár22876 SGWaAP
0.523ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.533zemepán10965 SGWaAP
0.534ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.538šoltýska481 SGWaAP
0.544poddanské1024 SGWaAP
0.548výsadná_listina783 SGWaAP
0.548panstvo46190 SGWaAP
0.549zemepanská495 SGWaAP
0.550donačná_listina715 SGWaAP
0.555jágerský_biskup727 SGWaAP
0.556prepoštstvo686 SGWaAP
0.563kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.568zeman9863 SGWaAP
0.573donácia2849 SGWaAP
0.576zemepanské856 SGWaAP
0.578poddanská3984 SGWaAP
0.590podžupan3090 SGWaAP
0.591stoličné741 SGWaAP
0.607Žigmund10064 SGWaAP
0.610feudálne_panstvo462 SGWaAP
0.611palatín7542 SGWaAP
0.612zemepanský439 SGWaAP
0.621prepošt3157 SGWaAP
0.621ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.625prísažný1970 SGWaAP