Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000richtárstvo405 SGWaAP
0.512hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.512spišský_prepošt462 SGWaAP
0.518richtár22876 SGWaAP
0.523ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.533zemepán10965 SGWaAP
0.534ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.538šoltýska481 SGWaAP
0.544poddanské1024 SGWaAP
0.548výsadná_listina783 SGWaAP
0.548panstvo46190 SGWaAP
0.549zemepanská495 SGWaAP
0.550donačná_listina715 SGWaAP
0.555jágerský_biskup727 SGWaAP
0.556prepoštstvo686 SGWaAP
0.563kráľ_Žigmund3730 SGWaAP