Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000richtár22876 SGWaAP
0.279prísažný1970 SGWaAP
0.377podžupan3090 SGWaAP
0.390slúžny3204 SGWaAP
0.394mešťan18882 SGWaAP
0.453zemepán10965 SGWaAP
0.465zeman9863 SGWaAP
0.465vicišpán743 SGWaAP
0.469cechmajster1565 SGWaAP
0.471palatín7542 SGWaAP
0.479konšel928 SGWaAP
0.483kastelán4573 SGWaAP
0.488richtársky417 SGWaAP
0.492prepošt3157 SGWaAP
0.496stoličný4330 SGWaAP
0.497farár123386 SGWaAP
0.501rechtor1671 SGWaAP
0.517radný4502 SGWaAP
0.518richtárstvo405 SGWaAP
0.549richtárska743 SGWaAP
0.549šľachtic27207 SGWaAP
0.549hájnik4276 SGWaAP