Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000riaditeľstvo24639 SGWaAP
0.526generálne_riaditeľstvo5396 SGWaAP
0.560ústredie31674 SGWaAP
0.567Riaditeľstvo635 SGWaAP
0.586Finančný_riaditeľstvo2143 SGWaAP
0.625sekretariát39119 SGWaAP
0.626colné_riaditeľstvo1852 SGWaAP
0.630Generálny_riaditeľstvo2837 SGWaAP
0.634riaditeľ787271 SGWaAP
0.640úrad1375090 SGWaAP
0.640expozitúra3523 SGWaAP
0.644inšpektorát17874 SGWaAP
0.653veliteľstvo20062 SGWaAP
0.655Odbor4760 SGWaAP
0.658Obvodný8972 SGWaAP
0.666ministerstvo1062673 SGWaAP
0.66816418 SGWaAP
0.670Colný_riaditeľstvo778 SGWaAP
0.671vojenské_veliteľstvo1007 SGWaAP
0.672Štátny66478 SGWaAP
0.673daňové_riaditeľstvo6485 SGWaAP
0.681Daňový_riaditeľstvo3730 SGWaAP