Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000riaditeľka212781 SGWaAP
0.344zástupkyňa46643 SGWaAP
0.386generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.397Riaditeľka813 SGWaAP
0.410riaditeľ787271 SGWaAP
0.412manažérka29618 SGWaAP
0.430námestníčka6621 SGWaAP
0.436výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.452projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.460koordinátorka18026 SGWaAP
0.462predsedníčka85591 SGWaAP
0.464zriaďovateľka601 SGWaAP
0.464vedúca5190 SGWaAP
0.479metodička2485 SGWaAP
0.497štatutárna_zástupkyňa969 SGWaAP
0.500pracovníčka66223 SGWaAP
0.500viceprezidentka5014 SGWaAP
0.501šéfka46519 SGWaAP
0.502tajomníčka9637 SGWaAP
0.513správkyňa6002 SGWaAP
0.529PR_manažérka5619 SGWaAP
0.530referentka6387 SGWaAP
0.535Renáta28345 SGWaAP
0.537Darina23395 SGWaAP