Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000riaditeľ787271 SGWaAP
0.279generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.395Riaditeľ3392 SGWaAP
0.397vedúci139633 SGWaAP
0.410riaditeľka212781 SGWaAP
0.452viceprezident58707 SGWaAP
0.472námestník41776 SGWaAP
0.479šéf507319 SGWaAP
0.511tajomník66290 SGWaAP
0.537predseda1053539 SGWaAP
0.545predstavenstvo119991 SGWaAP
0.559manažér319190 SGWaAP
0.561podpredseda196986 SGWaAP
0.569vedúci226529 SGWaAP
0.576generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.582generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.589prednosta59172 SGWaAP
0.590referent18292 SGWaAP
0.608projektový_manažér14106 SGWaAP
0.609koordinátor52905 SGWaAP
0.609exriaditeľ1933 SGWaAP
0.615hovorca273041 SGWaAP
0.620zástupca648231 SGWaAP
0.624generálny85792 SGWaAP
0.624zástupkyňa46643 SGWaAP
0.634riaditeľstvo24639 SGWaAP
0.634zastupujúci14275 SGWaAP
0.635námestníčka6621 SGWaAP
0.637novovymenovaný2660 SGWaAP
0.649Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.652manažérka29618 SGWaAP
0.659poverený51088 SGWaAP
0.661viceprezidentka5014 SGWaAP
0.661šéfredaktor48711 SGWaAP
0.661spoluzakladateľ20387 SGWaAP
0.662Riaditeľka813 SGWaAP
0.664Odbor4760 SGWaAP
0.665Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.667intendant1736 SGWaAP
0.667výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.668direktor4766 SGWaAP
0.669spolumajiteľ16032 SGWaAP
0.671dozorná_rada46275 SGWaAP
0.672štátny_tajomník54991 SGWaAP
0.673prorektor9921 SGWaAP
0.676tajomníčka9637 SGWaAP