Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000riaditeľ787271 SGWaAP
0.279generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.395Riaditeľ3392 SGWaAP
0.397vedúci139633 SGWaAP
0.410riaditeľka212781 SGWaAP
0.452viceprezident58707 SGWaAP
0.472námestník41776 SGWaAP
0.479šéf507319 SGWaAP
0.511tajomník66290 SGWaAP
0.537predseda1053539 SGWaAP
0.545predstavenstvo119991 SGWaAP
0.559manažér319190 SGWaAP
0.561podpredseda196986 SGWaAP
0.569vedúci226529 SGWaAP
0.576generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.582generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.589prednosta59172 SGWaAP
0.590referent18292 SGWaAP
0.608projektový_manažér14106 SGWaAP
0.609koordinátor52905 SGWaAP
0.609exriaditeľ1933 SGWaAP
0.615hovorca273041 SGWaAP
0.620zástupca648231 SGWaAP
0.624generálny85792 SGWaAP