Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rezortné3911 SGWaAP
0.518rezortná5079 SGWaAP
0.539školstvo364434 SGWaAP
0.541ministerstvo1062673 SGWaAP
0.603rezortný8909 SGWaAP
0.606SR1589613 SGWaAP
0.613ministerstvo_pôdohospodárstvo28253 SGWaAP
0.624pôdohospodárstvo28640 SGWaAP
0.641gestorstvo654 SGWaAP
0.644Juraj_Draxler3002 SGWaAP
0.651gescia6085 SGWaAP
0.655gestor6525 SGWaAP
0.656MPSVR7957 SGWaAP
0.665regionálne62376 SGWaAP
0.666republikové1793 SGWaAP
0.667rezort276201 SGWaAP
0.667metodické8569 SGWaAP
0.669Ministerstvo4265 SGWaAP
0.669odvetvové1064 SGWaAP
0.670Akreditačný_komisia2935 SGWaAP