Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rezortná5079 SGWaAP
0.518rezortné3911 SGWaAP
0.564rezortný8909 SGWaAP
0.582ministerstvo1062673 SGWaAP
0.593MŽP15883 SGWaAP
0.611ministerstvo_pôdohospodárstvo28253 SGWaAP
0.613štátna634472 SGWaAP
0.614odvetvová4264 SGWaAP
0.619výskumná64892 SGWaAP
0.640MPSVR7957 SGWaAP
0.643gestor6525 SGWaAP
0.645gescia6085 SGWaAP
0.648ministerská9457 SGWaAP
0.651SR1589613 SGWaAP
0.654implementačná2228 SGWaAP
0.656vedeckovýskumná9529 SGWaAP
0.660pôdohospodárstvo28640 SGWaAP