Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rezolúcia_BR1304 SGWaAP
0.159rezolúcia_Bezpečnostný2854 SGWaAP
0.344rezolúcia31218 SGWaAP
0.406BR_OSN5398 SGWaAP
0.452Rezolúcia562 SGWaAP
0.464Bezpečnostný_rada14676 SGWaAP
0.480zbrojné_embargo1158 SGWaAP
0.515OSN176156 SGWaAP
0.519bezletová_zóna2225 SGWaAP
0.540minská_dohoda1023 SGWaAP
0.541Ženevský_konvencia528 SGWaAP
0.543VZ_OSN1572 SGWaAP
0.554ženevská_konvencia909 SGWaAP
0.556nezávislosť_Kosovo3367 SGWaAP
0.583medzinárodné_humanitárne1291 SGWaAP
0.594Minský674 SGWaAP
0.605mierová38527 SGWaAP