Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rezignovaný1377 SGWaAP
0.495zakríknutý1770 SGWaAP
0.501utrápený4304 SGWaAP
0.506znudený3723 SGWaAP
0.510unudený1979 SGWaAP
0.511ustráchaný4202 SGWaAP
0.515ustrašený1022 SGWaAP
0.518zatrpknutý3853 SGWaAP
0.534trpiteľský409 SGWaAP
0.546pochybovačný1079 SGWaAP
0.547skľúčený2790 SGWaAP
0.548deprimovaný2234 SGWaAP
0.551znechutený13978 SGWaAP
0.556skleslý1263 SGWaAP
0.557váhavý3194 SGWaAP
0.558bezradný8355 SGWaAP
0.558bezvýrazný962 SGWaAP
0.566frustrovaný12048 SGWaAP
0.569sklesnutý542 SGWaAP
0.570flegmatický1459 SGWaAP
0.571apatický3873 SGWaAP
0.572ustaraný726 SGWaAP
0.572nemohúci1061 SGWaAP
0.572roztrpčený1373 SGWaAP
0.574mĺkvy2580 SGWaAP