Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rezbárstvo3241 SGWaAP
0.264košikárstvo1501 SGWaAP
0.290hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.317kováčstvo2832 SGWaAP
0.338drotárstvo3797 SGWaAP
0.357tkáčstvo1114 SGWaAP
0.380drevorezba4315 SGWaAP
0.384umelecké_remeslo4734 SGWaAP
0.423rezbárska3092 SGWaAP
0.426čipkárstvo656 SGWaAP
0.432drotárske1004 SGWaAP
0.441umelecké_kováčstvo1034 SGWaAP
0.446kováčske_remeslo603 SGWaAP
0.448rezbárske1708 SGWaAP
0.461remeslo83975 SGWaAP
0.469rezbársky1854 SGWaAP
0.483tradičné_remeslo6172 SGWaAP
0.484pletenie_košík953 SGWaAP
0.488rezbár12398 SGWaAP
0.490sochárstvo8775 SGWaAP
0.499ľudovoumelecká605 SGWaAP
0.504umelecký_kováč1468 SGWaAP