Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000revue16663 SGWaAP
0.270Revue3379 SGWaAP
0.554časopis412849 SGWaAP
0.568ročenka8506 SGWaAP
0.586Historický_revue772 SGWaAP
0.590mesačník24531 SGWaAP
0.592Romboid1759 SGWaAP
0.595Bulletin1848 SGWaAP
0.596romboid2443 SGWaAP
0.597dvojmesačník1900 SGWaAP
0.618Knižný_revue1505 SGWaAP
0.626Rozhľad467 SGWaAP
0.629magazín118584 SGWaAP
0.631Ročenka726 SGWaAP
0.646Časopis2331 SGWaAP
0.652Zborník1046 SGWaAP
0.654zborník53213 SGWaAP
0.655dvojtýždenník4666 SGWaAP