Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000revolucionár13003 SGWaAP
0.410intelektuál31790 SGWaAP
0.418ideológ6864 SGWaAP
0.433diktátor26699 SGWaAP
0.455anarchista6438 SGWaAP
0.466boľševik14514 SGWaAP
0.466marxista5377 SGWaAP
0.472burič2805 SGWaAP
0.475marxistický3814 SGWaAP
0.478reformátor10675 SGWaAP
0.484reakcionár676 SGWaAP
0.490jakobín1140 SGWaAP
0.491kontrarevolucionár682 SGWaAP
0.495ľavičiar11215 SGWaAP
0.500ľavicový_intelektuál1300 SGWaAP
0.501internacionalista776 SGWaAP
0.512monarchista891 SGWaAP
0.513vodca146745 SGWaAP
0.514boľševický4033 SGWaAP
0.516agitátor2376 SGWaAP
0.518nacionalista17726 SGWaAP
0.525proletársky1032 SGWaAP
0.528disident17549 SGWaAP
0.528komunistický36634 SGWaAP