Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000revolučnosť825 SGWaAP
0.494pokrokovosť601 SGWaAP
0.522ľudovosť1232 SGWaAP
0.527radikálnosť1125 SGWaAP
0.598slobodomyseľnosť524 SGWaAP
0.598protirečivosť1249 SGWaAP
0.599novátorstvo1607 SGWaAP
0.602idealizmus5687 SGWaAP
0.604progresívnosť579 SGWaAP
0.616demokratizmus1136 SGWaAP
0.623heroizmus863 SGWaAP
0.632nekompromisnosť1380 SGWaAP
0.632kriticizmus766 SGWaAP
0.635racionalistický771 SGWaAP
0.639modernosť5354 SGWaAP
0.639živelnosť2865 SGWaAP
0.641umeleckosť863 SGWaAP
0.644revolta6573 SGWaAP
0.650étos3855 SGWaAP
0.651geniálnosť505 SGWaAP
0.652citovosť1980 SGWaAP
0.653pragmatickosť490 SGWaAP