Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000revolučný33962 SGWaAP
0.420revolučná33226 SGWaAP
0.426pokrokový9123 SGWaAP
0.441prevratný5637 SGWaAP
0.446revolučné10000 SGWaAP
0.541priekopnícky3517 SGWaAP
0.572prelomový13519 SGWaAP
0.597pokroková10972 SGWaAP
0.619revolučne1830 SGWaAP
0.626revolúcia158240 SGWaAP
0.632prevratná9898 SGWaAP
0.641novátorský2910 SGWaAP
0.665pokrokové3506 SGWaAP
0.678novodobý23740 SGWaAP
0.700unikátny92848 SGWaAP
0.701epochálny777 SGWaAP
0.703moderný350453 SGWaAP
0.704futuristický6845 SGWaAP
0.706avantgardný4434 SGWaAP
0.709prelomová8299 SGWaAP