Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.274robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.325komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.331národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.403reformné_hnutie887 SGWaAP
0.421povstanie74043 SGWaAP
0.423ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.446oslobodzovacie670 SGWaAP
0.467protifašistické1133 SGWaAP
0.499odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.509odborové_hnutie1661 SGWaAP
0.513husitské1106 SGWaAP
0.520hnutie222056 SGWaAP
0.520partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.541odboj22579 SGWaAP
0.542kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.543buržoázia8590 SGWaAP
0.545národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.552emancipačné668 SGWaAP
0.555protikomunistické529 SGWaAP
0.559reformačné861 SGWaAP
0.559proletárska2351 SGWaAP
0.560obrodný_proces1904 SGWaAP