Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000revolučná33226 SGWaAP
0.370prevratná9898 SGWaAP
0.397pokroková10972 SGWaAP
0.420revolučný33962 SGWaAP
0.478revolučné10000 SGWaAP
0.481prelomová8299 SGWaAP
0.538revolúcia158240 SGWaAP
0.584revolučne1830 SGWaAP
0.596priekopnícka4082 SGWaAP
0.634Revolúcia1512 SGWaAP
0.636novátorská1969 SGWaAP
0.643prevratný5637 SGWaAP
0.648radikálna41478 SGWaAP
0.665pokrokový9123 SGWaAP
0.690unikátna79073 SGWaAP
0.696moderná381948 SGWaAP
0.698pokrokové3506 SGWaAP
0.704technologicky_vyspelá1007 SGWaAP
0.705epochálna571 SGWaAP
0.708proletárska2351 SGWaAP
0.712nová3146962 SGWaAP
0.721progresívna22526 SGWaAP
0.724buržoázna6997 SGWaAP
0.728bezprecedentná3953 SGWaAP
0.729Revolučný1784 SGWaAP
0.731inšpirovaná26163 SGWaAP
0.739avantgardná2742 SGWaAP
0.743revolučnosť825 SGWaAP
0.745technológia800914 SGWaAP
0.751priekopník27532 SGWaAP
0.751zásadná99726 SGWaAP
0.753neo10456 SGWaAP
0.755priekopnícky3517 SGWaAP
0.756legendárna39934 SGWaAP
0.756hybridná14104 SGWaAP
0.756modernizačná985 SGWaAP
0.759demokratizačná954 SGWaAP
0.759geniálna11464 SGWaAP
0.760jedinečná167945 SGWaAP
0.761ďalekosiahla1919 SGWaAP
0.761revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.761pokrokovo792 SGWaAP
0.762prelomový13519 SGWaAP
0.763futuristická3963 SGWaAP