Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000revolučná33226 SGWaAP
0.370prevratná9898 SGWaAP
0.397pokroková10972 SGWaAP
0.420revolučný33962 SGWaAP
0.478revolučné10000 SGWaAP
0.481prelomová8299 SGWaAP
0.538revolúcia158240 SGWaAP
0.584revolučne1830 SGWaAP
0.596priekopnícka4082 SGWaAP
0.634Revolúcia1512 SGWaAP
0.636novátorská1969 SGWaAP
0.643prevratný5637 SGWaAP
0.648radikálna41478 SGWaAP
0.665pokrokový9123 SGWaAP
0.690unikátna79073 SGWaAP
0.696moderná381948 SGWaAP
0.698pokrokové3506 SGWaAP
0.704technologicky_vyspelá1007 SGWaAP
0.705epochálna571 SGWaAP
0.708proletárska2351 SGWaAP
0.712nová3146962 SGWaAP
0.721progresívna22526 SGWaAP
0.724buržoázna6997 SGWaAP